Postup osazení celoplastové vodoměrné šachty do terénu

Podmínky osazení:

•Bez přítomnosti spodní vody


Pro správné osazení je nutno dodržet následující postup:

1. Provede se stavební výkop. Rozměr stavebního výkopu je určen velikostí šachty, který je zvětšen o manipulační prostor 20 cm na každou stranu.

2. Na dno stavebního výkopu se provede základová deska z prostého betonu (poměr 1:3) s rovinností 5 mm.
Rozměr základové desky je určen velikostí šachty, který je zvětšen na každé straně minimálně o 100 mm.
Tloušťka desky je s armovací sítí 100 mm.

3. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí šachta a začne se pozvolna obsypávat vykopanou prosetou zeminou. Není vhodné k obsypání používat málo stabilní materiály (písek, kačírek apod.)

4. Vykopanou prosetou zeminou se zakryje strop šachty a zbytek stavebního výkopu do úrovně terénu.

V nechráněných horských oblastech se doporučuje zabezpečit vstupní otvor z hlediska působení mrazu polystyrenem popř. dvojitým vstupním otvorem.


Při nedodržení tohoto návodu neposkytuje výrobce žádnou záruku na vodotěsnost při deformaci vodoměrné šachty !Naše výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Přehled našich certifikátů.

Více informací o námi použivaných materiálech.