CELOPLASTOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Vodoměrná šachta je samonosné konstrukce, celoplastová, vodotěsná vyrobená z polypropyleno- vých desek tloušťky 15 mm. Víko šachty je rovněž plastové a je možno jej dosadit zámkem. Komínek má výšku 300 mm. V šachtě jsou čtyři schůdky opatřené protiskluzovou hranou. Dno je rovné nebo doplněné odtokovým žlábkem rozměru 200 x 200 x 200 mm. Z venkovní strany jsou stěny po obvodu vyztuženy dvěmi až třemi vodorovnými výztuhami - podle velikosti šachty. Vodoměrné šachty odpovídají normám a požadavkům kladeným na velikost a hloubku uložení vodovodního potrubí.

Tyto vodoměrné šachty nemohou být použity jako přejezdové nebo do silně namáhaného prostředí !! Stropní deska se zasype vykopanou zeminou. Měrná hmotnost zeminy nesmí přesáhnout 1800 kg/m3.
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

Vodoměrné šachty

(ceny platné od 1.Q 2013)

Typ Počet
vodoměrů
Vnější rozměry ( mm ) Váha
Cena
bez DPH
délka šířka výška kg
VŠ - 1 1 1 200 900 1 500 163 16 429
VŠ - 2 2 1 200 1 200 1 500 196 19 661

Ceny  jsou uvedeny bez DPH.

   


Postup osazení celoplastových vodoměrných šachet do terénu

Podmínky osazení:

  • bez přítomnosti spodní vody.

Pro správné osazení je nutno dodržet následující postup:

1. Provede se stavební výkop. Rozměr stavebního výkopu je určen velikostí šachty, který je zvětšen o manipulační prostor 20cm na každou stranu.

2. Na dno stavebního výkopu se provede základová deska z prostého betonu (poměr 1:3) s rovinností ą 5 mm. Rozměr základové desky je určen velikostí šachty, který je zvětšen na každé straně minimálně o 100 mm. Tloušťka desky je 100 mm s armovací sítí.

3. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí šachta a začne se pozvolna obsypávat vykopanou prosátou zeminou. Není vhodné k obsypání používat málo stabilní materiály (písek, kačírek apod.)

4.Vykopanou prosátou zeminou se zakryje strop šachty a zbytek stavebního výkopu do úrovně terénu.

V nechráněných horských oblastech se doporučuje zabezpečit vstupní otvor z hlediska působení mrazu (polystyren, popř. dvojitý vstupní otvor).

 

Při nedodržení tohoto stavebního návodu
neposkytuje výrobce záruky na vodotěsnost na deformaci vodoměrné šachty !

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz