HansCraft SANTA MONICA

Víivá vana HANSCRAFT SANTA MONICA je skvlou píleitostí, jak si vychutnat relaxaci se svými blízkými páteli. Díky své velké kapacit pti míst v kombinaci s 86 masáními tryskami a zabudovaným LED osvtlením je výborným ešením pro Vaši zahradní party. Záitek z relaxace umoní i vestavná vododolná 17" LCD TV.

Cena: 168 190 K bez DPH

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozmr: 2,28 × 2,28 m
výška: 0,93 m
objem vody: 1600 l
celková kapacita vany: 5 osob
poet míst k sezení: 4
poet lehátek: 1
váha vany bez vody: 350 kg
celkový poet trysek: 86
hydromasáních trysek: 14 (odstupovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 72
hydromasání erpadlo:
cirkulaní erpadlo:
ohev vody: 3 kW
filtr:
materiál skoepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasá
ozonizátor
barevné LED osvtlení
anatomické oprky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
ídící systém a titanový ohev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boní panely z odolného syntetického deva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

výsuvná vododolná 17" LCD TV
výsuvné reproduktory, subwoofer
SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD card,
MP3, FM Radio

AKCE - Nadstandardní vybavení nyní zdrama!

 

NOVINKA!
Nyní si k Vaší víivé van HANSCRAFT SANTA MONICA mete poídit i elegantní zastešení SPA RESIDENT

 

Ke staení:

 

 

  

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz