Vodoměrná Šachta

Je samonosné konstrukce, celoplastová a vodotěsná. Vyrábí se zpravidla z polypropylenových desek tloušťky 15 mm.
Víko šachty je rovněž plastové a je možno jej opatřit zámkem.
Komínek má výšku 300 mm. V šachtě jsou čtyři schůdky opatřené protiskluzovou hranou.
Dno je rovné nebo doplněné odtokovým žlábkem rozměru 200 x 200 x 200 mm.
Z venkovní strany jsou stěny po obvodu vyztuženy dvěmi až třemi vodorovnými výztuhami - podle velikosti šachty. Vodoměrné šachty odpovídají normám a požadavkům kladeným na velikost a hloubku uložení vodovodního potrubí.


Tyto vodoměrné šachty nemohou být použity jako přejezdové nebo do silně namáhaného prostředí !!


Stropní deska se zasype vykopanou zeminou. Měrná hmotnost zeminy nesmí přesáhnout 1800 kg/m3.
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.Naše výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Přehled našich certifikátů.

Více informací o námi použivaných materiálech.