POLYPROPYLÉNOVÉ NÁDRŽE

Celoplastové polypropylénové nádrže jsou vyrobeny z houževnatého 100% PP MOSTEN, svařeny horkovzdušným svařováním. Materiál má osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Nádrže mají tloušťku stěn a dna 5 mm. Stropy nádrží mají tloušťku 15 mm jsou neprodyšné s rovným pohledem a jsou opatřeny kontrolním otvorem o rozměru 600 x 600 mm a základní výšce 100 mm. Tato výška může být upravena do úrovně terénu. Nádrže větších rozměrů jsou opatřeny vnitřním vyztužením. Tyto nádrže jsou vyrobeny z materiálu, který neobsahuje UV stabilizátor. Tzn., že vlivem působení slunečního záření dochází k degradaci materiálu. Proto je nutné zabránit přímému působení slunečních paprsků. Toto se vztahuje pouze na nádrže volně stojící. Volně stojící nádrže vlivem mrazu promrzají - v zimním období je nutné tyto nádrže vyčerpat, nebo umístit ve vytápěných prostorách.

Toto provedení patří mezi nepojízdné a je nutná jejich celková betonáž!
Stupeň hořlavosti materiálu: C - 3

Použití nádrží:
nádrže na dešťovou vodu, nádrže na pitnou vodu, jímky kalové, žumpy

Typy nádrží

ceny platné od 1.1.2001

Tvar Výška Šířka Délka Objem Cena
s víkem
Cena
bez víka
mm mm mm m3
KRUH 950 1200   1    
KRUH 1150 1500   2    
KRUH 1500 1600   3    
KRUH 1500 1900   4    
KRUH 1500 2100   5    
KRUH 1500 2250   6    
KRUH 1500 2450   7    
OVÁL 1500 2100 3000 8    
OVÁL 1500 2300 3150 9    
OVÁL 1500 2300 3400 10    

Základní výška kontrolního otvoru 100 mm.
Za každých dalších 100 mm výšky kontrolního otvoru příplatek 250,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Postup osazení celoplastových žump a jímek do terénu:


Podmínky osazení:

  • bez přítomnosti spodní vody.


Pro správné osazení je nutno dodržet následující postup:

  1. Vykope se stavební jáma. Rozměr jámy a dna je určen velikostí nádrže, který je zvětšen o manipulační prostor. Zároveň se vykope výkop pro potrubí.
  2. Na dno stavební jámy se provede základová deska z prostého betonu (poměr 1:3) s rovinností +/- 5 mm. Rozměr základové desky je určen velikostí nádrže, který je zvětšen na každé straně minimálně
    o 100 mm. Tloušťka desky je 100 mm s armovací sítí.
  3. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí nádrž.
  4. Nádrž se propojí s případným přítokovým a odtokovým potrubím.
  5. Nádrž se začne napouštět vodou a současně se začne obsypávat plášť nádrže zvlhčenou betonovou směsí. Rozdíl mezi výškou hladiny vody v nádrži a zásypem nemá v úseku ode dna do úrovně přítokového potrubí překročit 300 mm.
  6. Vykopanou zeminou se zakryje zbytek stavební jámy do úrovně terénu.

Tímto je osazení dokončeno a nádrž může být uvedena do provozu.

 

Při nedodržení tohoto stavebního návodu
neposkytuje výrobce záruky na vodotěsnost a deformaci nádrže !!!

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz