Materiály

Nádrže jsou vyrobeny ze silnostěnného materiálu polypropylen technologií vstřikováním.
Všechny materiály použité při výrobě mají hodnocení zdravotní nezávadnosti.
Rovněž většina pomocných materiálů a přísad potřebných při výrobě jsou zdravotně nezávadné.


Výrobky je možno používat v rozmezí teplot -25°C až 60°C. Při teplotách pod 0°C vykazují vyšší křehkost.
Vlivem změny teploty dochází k pnutí, které způsobuje změny vnitřní struktury materiálu čímž dochází k roztahování nebo smršťování výrobku.
Pokud má výrobek možnost dilatovat teplotní pnutí je kompenzováno změnou vnitřní struktury.


Materiál výrobků při teplotě cca 20°C je odolný proti kyselinám, louhům, roztokům soli, benzínu, ovocným šťávám s výjimkou terpenických olejů. Neodolává chlorovaným uhlovodíkům a nesmí přijít do styku s kovovou mědí, kobaltem a manganem, eventuelně jejich slitinami především za zvýšených teplot. V případě polypropylenu s plnidlem (vápenec) odolává pouze slabým nebo zředěným kyselinám do pH 4, silné kyseliny rozpouští plnidlo, ale pouze v povrchových vrstvách.


•Degradace materiálu:

Při používání výrobku je důležité vyvarovat se dlouhodobému zatížení vlivem teploty média nad 60°C, kdy dochází k termodegradaci materiálu a jeho stárnutí. Ultrafialové sluneční záření vyvolává obdobné procesy. Desky a prvky které nejsou stabilizované proti UV záření musí být chráněny před přímým slunečním svitem.


•Změna vzhledu:

Při atmosférickém stárnutí dochází ke změně původní barvy na žlutou až hnědou a v průběhu stárnutí se změna barvy ještě prohlubuje aniž by muselo dojít k poklesu mechanických vlastností. Předpokládá se to nečistotami obsaženými v polypropylenu.


•Likvidace odpadu:

Mechanicky a funkčně poškozené desky a stěnové prvky se likvidují prostřednictvím výrobce nebo v organizacích zabývajících se druhotným zpracováním.


Naše výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Přehled našich certifikátů.