MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI

Nádrže jsou vyrobeny ze silnostěnného materiálu polypropylenu technologií vstřikováním. Všechny materiály použité při výrobě mají hodnocení zdravotní nezávadnosti.
Rovněž většina pomocných materiálů a přísad potřebných při výrobě jsou zdravotně nezávadné.

Výrobky je možno používat v rozmezí teplot - 25 st.C až + 60 st.C. Při teplotách pod 0 st. C vykazují vyšší křehkost. Vlivem změny teploty dochází k pnutí, které způsobuje změny vnitřní struktury materiálu čímž dochází k roztahování nebo smršťování výrobku. Pokud má výrobek možnost dilatovat teplotní pnutí je kompenzováno změnou vnitřní struktury.

Materiál výrobků při teplotě cca 20 st.C je odolný proti kyselinám louhům roztokům soli, benzínu, ovocným šťávám s výjimkou terpenických olejů. Neodolává chlorovaným uhlovodíkům a nesmí přijít do styku s kovovou mědí, kobaltem a manganem event. jejich slitinami především za zvýšených teplot. V případě polypropylenu s plnidlem ( vápenec )
odolává pouze slabým nebo zředěným kyselinám do pH 4, silné kyseliny rozpouští plnidlo, ale pouze v povrchových vrstvách.

Degradace

Při používání výrobku je důležité vyvarovat se dlouhodobému zatížení vlivem teploty média nad 60 st.C, kdy dochází k termodegradaci materiálu a jeho stárnutí.
Ultrafialové sluneční záření vyvolává obdobné procesy. Desky a prvky které nejsou stabilizované proti UV záření musí být chráněny před přímým slunečním svitem.


Statický výpočet

Každá samonosná nádrž má statický výpočet a jsou provedeny patřičné zatěžovací stavy odpovídající normě ČSN EN 1778


Změna vzhledu

Při atmosférickém stárnutí dochází ke změně původní barvy na žlutou až hnědou a v průběhu stárnutí se změna barvy ještě prohlubuje aniž by muselo dojít k poklesu mechanických vlastností. Předpokládá se to nečistotami obsaženými v polypropylenu.


Likvidace odpadu

Mechanicky a funkčně poškozené desky a stěnové prvky se likvidují prostřednictvím výrobce nebo v organizacích zabývajících se druhotným zpracováním.

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz