Samonosné jímky

Jedná se o samonosné kruhové jímky určené k osazení do rostlého terénu bez vztlaku spodní vody na konstrukci nádrže. Tyto nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 100 % PP polypropylenu a splňují požadavky vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb. Tloušťka materiálu, který je použitý na výrobu nádrže je 10 a 15 mm. Konstrukce nádrže je uzavřená s vnitřním svislým vyztužením, potrubním napojením DN 100 na dešťový svod a přepadovým potrubím DN 100 k napojením na kanalizaci. Součástí každé nádrže je tichý nátok (vnitřní potrubní rozvod vody, který omezuje kalení usazenin na dně nádrže) a sifon napojený na přepadové potrubí. Strop nádrže je neprodyšný a zpravidla má rovný podhled. U všech nádrží je vstupní otvor o světlosti 800 x 800 mm a standardní výšce V1 500 mm. Ukončení vstupního otvoru je odnímatelným pochůzným víkem tř. A 15. Nádrže jsou určené k osazení do terénu.


Možnosti vybavení:

• Ponorným čerpadlem např. GRUNDFOS SB 3-45M + tlakovou řídící jednotkou PM 1 – vhodné na závlahu a splachování.

• Vystrojení domácí vodárnou, sacím potrubím s košem a zpětnou klapkou DN 32 – např. GRUNDFOS Hydrojet JP5/24 – vhodné na závlahu a pro využití v domácnosti

• Vystrojení domácí vodárnou, sacím potrubím s košem a zpětnou klapkou DN 32 a dopouštěním z řádu – např. GRUNDFOS Hydrojet JP5/24 – vhodné na závlahu a pro využití v domácnosti


Bezpečnostní pokyny

Při použití jímky k účelu zadržení pitné vody je nutné tuto jímku vydezinfikovat patřičným dezinfekčním přípravkem!

Je zakázáno:

• Vstupovat na plastová víka jímek

• Plnit jímku nad maximální výšku hladiny, která je dána spodní hladinou přepadového potrubí


Doprava a manipulace

Jímky se mohou dopravovat běžnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Jímka musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.) Zvedání jímky je možné za čelní vyztužení, speciálně provedená oka nebo provlečením pásů pod dnem nádrže.


Záruka a servis

Záruční doba na sváry celoplastového tělesa jímky je 24 měsíců od převzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrobku v záruční i pozáruční době zajišťuje výrobce.


K nádrži je vystaven:

• Záruční list

• Usazení nádrže do terénu

• Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905.

• Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb