Jímky určené k obetonování

Jedná se o hranaté celoplastové jímky určené k celkovému obetonování. Tyto nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 100 % PP polypropylenu a splňují požadavky vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb. Tloušťka materiálu, který je použitý na výrobu nádrže je 8 mm. Konstrukce nádrže je uzavřená s venkovním svislým vyztužením určeným pro osazení žebříkové kulatiny, potrubním napojením DN 100 na dešťový svod a přepadovým potrubím DN 100 k napojením na kanalizaci. Součástí každé nádrže je tichý nátok (vnitřní potrubní rozvod vody, který omezuje kalení usazenin na dně nádrže) a sifon napojený na přepadové potrubí. Strop nádrže je neprodyšný a zpravidla má rovný podhled. U všech nádrží je základní vstupní otvor o minimální světlosti 800 x 600 mm a standardní výšce V1 500 mm. Velikost vstupního otvoru je dán použitým typem technologie. Maximálně 1200 x 600 x 500 mm. Ukončení vstupního otvoru je odnímatelným pochůzným víkem tř. A 15. Nádrže jsou určené k osazení do terénu.


Možnosti vybavení:

• Ponorným čerpadlem např. GRUNDFOS SB 3 - 45M + tlakovou řídící jednotkou PM 1 – vhodné na závlahu a splachování.

•Vystrojení domácí vodárnou, sacím potrubím s košem a zpětnou klapkou DN 32 – např. GRUNDFOS Hydrojet JP5/24 – vhodné na závlahu a pro využití v domácnosti

•Vystrojení domácí vodárnou, sacím potrubím s košem a zpětnou klapkou DN 32 a dopouštěním z řádu – např. GRUNDFOS Hydrojet JP5/24 – vhodné na závlahu a pro využití v domácnosti


Doprava a manipulace

Nádrže se mohou dopravovat běžnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Jímky musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.) Zvedání jímky je možné za čelní vyztužení, speciálně provedená oka nebo provlečením pásů pod dnem nádrže.


Záruka a servis

Záruční doba na sváry celoplastového tělesa Jímky je 24 měsíců od převzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrobku v záruční i pozáruční době zajišťuje výrobce.


K nádrži je vystaven:

• Záruční list

• Usazení jímky do terénu

• Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905.

• Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb